Whitepapers

CAM Application Management Services

De noodzaak van professioneel applicatiebeheer in de zorg

CAM Application Management Services

De noodzaak van professioneel applicatiebeheer in de zorg

Het beheer van het applicatielandschap binnen de zorg is al geruime tijd vatbaar voor verbetering. Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen, waar doorgaans vele honderden applicaties worden gebruikt. Ook bij zorginstellingen in de care is applicatiebeheer een zorgenkindje.

De werkplek van de toekomst in het ziekenhuis

Laat de zorgprofessional zich weer richten op de zorg

De werkplek van de toekomst in het ziekenhuis

Laat de zorgprofessional zich weer richten op de zorg

Kent u dat liedje nog uit 1996 over 15 miljoen mensen? “Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.” De moderne versie van dat liedje gaat inmiddels over 17 miljoen mensen, die nog steeds op datzelfde ‘hele kleine stukje aarde’ wonen, leven en zorg nodig hebben.

ICT-security van ziekenhuizen hoort thuis in de boardroom

CAM is de aangewezen gesprekspartner voor het senior management

ICT-security van ziekenhuizen hoort thuis in de boardroom

CAM is de aangewezen gesprekspartner voor het senior management

Het beschermen van bijzondere persoonsgegevens en het veiligstellen van de continuïteit van de zorgverlening staan steeds hoger op de prioriteitenlijst van ziekenhuisbestuurders. ICT-security is niet langer alleen een zaak voor techneuten, maar vergt een strategie en een gedegen uitvoeringsplan.

Werken met Use Cases in ziekenhuizen

CAM realiseert verregaande standaardisatie

Werken met Use Cases in ziekenhuizen

CAM realiseert verregaande standaardisatie

We kunnen het erover eens zijn dat ziekenhuizen complexe organisaties zijn. Veel partijen – patiënten, verpleegkundigen, artsen, management,
onderzoekers, medewerkers van het lab of de administratie – nemen deel aan ingewikkelde processen. Om al deze mensen en processen op iedere plek binnen en buiten het ziekenhuis adequaat te ondersteunen, is IT inmiddels een onmisbare factor geworden. Alle afdelingen binnen het ziekenhuis gebruiken in meer of mindere mate informatietechnologie.

ICT uit de cloud voor ziekenhuizen

Met respect voor de huidige on-premise realiteit

ICT uit de cloud voor ziekenhuizen

Met respect voor de huidige on-premise realiteit

De route naar een hybride infrastructuur voor ziekenhuizen verloopt niet langs de as van de techniek, maar langs die van de applicaties. Het is raadzaam om deze zogeheten verSaaSing (Software-as-a-Service) aan te vliegen in de vorm van uitbesteding. Dat betekent dat het technisch ontwerpen en beheren van de architectuur en infrastructuur niet langer zelf wordt gedaan.

Het Windows 10 Enigma

Een ‘always up to date platform’

Het Windows 10 Enigma

Een ‘always up to date platform’

Wie de overstap naar Windows 10 al heeft gemaakt, of op het punt staat om daar beslissingen in te nemen, ontkomt er niet aan op voorhand na te denken over life cycle management. In deze whitepaper gaan we in op het lifecycle management van Windows 10 in een ziekenhuis, welke haken en ogen daar zoal aan kleven en hoe je daarmee om kunt gaan.

De zorgwerkplek van de toekomst

Ronde Tafel voor IT-beslissers in de zorg

De zorgwerkplek van de toekomst

Ronde Tafel voor IT-beslissers in de zorg

De aard van de werkplek in de zorg verandert de komende twee jaar. Flexibiliteit is belangrijk, evenals de beschikbaarheid van apps anytime, any place, any device. Binnen een zorginstelling kun je niet of nauwelijks spreken van dé werkplek. De vele domeinen en disciplines creëren wat dat aangaat een divers landschap aan wensen en vereisten. Toch kunnen we zien hoe de aard van de werkplek in de zorg de komende twee jaar zal veranderen.

Van oud metaal naar een nieuw verhaal

Afscheid van het klassieke datacenter

Van oud metaal naar een nieuw verhaal

Afscheid van het klassieke datacenter

Het belang van up-to-date applicaties en van data in een moderne professionele omgeving zoals een ziekenhuis kan nauwelijks genoeg worden benadrukt. Kwaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid, functionaliteit, tijdigheid en veiligheid zijn slechts enkele van de vereisten waar data en applicaties aan moeten voldoen. In deze white paper zetten wij uiteen wat deze transitie inhoudt en hoe de veranderingen zich verhouden tot dat geheel aan ICT. 

Wat is een logische weg naar de cloud?

Ronde tafel voor IT-beslissers in de zorg

Wat is een logische weg naar de cloud?

Ronde tafel voor IT-beslissers in de zorg

Zorgorganisaties kennen zo langzamerhand wel de voordelen en winstpunten van IT in de cloud. De vraag is dus niet meer zozeer ‘Moet ik naar de cloud?’ Het antwoord op die vraag is inmiddels een overtuigend ‘Ja’. Minder helderheid bestaat er over het antwoord op de vragen ‘Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen, meneer?’ en ‘Hoe kom ik daar?’. Het startpunt van de kennissessies was een enquête onder de doelgroep. We delen de belangrijkste resultaten en inzichten uit de enquête en de kennissessies graag met u.

Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen, meneer?

Een marsroute over vijf sporen

Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen, meneer?

Een marsroute over vijf sporen

Zorgorganisaties kennen zo langzamerhand wel de voordelen en winstpunten van IT uit de cloud. De vraag is dus niet meer zozeer ‘Moet ik naar de cloud?’. Het antwoord op die vraag is inmiddels een overtuigend ‘Ja’. Minder helderheid bestaat er over het antwoord op de vraag ‘Kunt u mij de weg naar de cloud vertellen. meneer?’ ‘Hoe kom ik daar?’ In deze white paper zetten wij de weg naar de cloud uiteen.

Geïnspireerd en benieuwd wat CAM voor u kan betekenen? Neem contact op en vraag naar Tom.