Vrienden van CAM

Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijk zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis St. Jansdal. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Stichting Vrienden JBZ

Dankzij de steun van heel veel Vrienden hebben we al belangrijke projecten kunnen verwezenlijken. Maar we kunnen nog veel meer doen om het ziekenhuis comfortabel te maken. Dat is in het belang van ons allemaal. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Word daarom Vriend van het Jeroen Bosch Ziekenhuis!

Stichting Vrienden van Isala

De Vrienden zetten zich met hart en ziel in om – samen met afdelingen binnen Isala, ambassadeurs en donateurs – extra voorzieningen te realiseren. Helaas kunnen niet al deze voorzieningen worden gefinancierd uit het gewone ziekenhuisbudget. Dat is waar wij, de Vrienden van Isala, om de hoek komen kijken.

Stichting Vrienden van Meander

De stichting Vrienden Meander Medisch Centrum is een onafhankelijke stichting die zich vol enthousiasme inzet voor het werven van gelden. Als je in het ziekenhuis komt, wil je liefst de beste medische zorg. Dát biedt Meander Medisch Centrum u!

Gemiva SVG Groep Roparun 2019

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Gemiva SVG Groep zet zich samen in voor de Roparun, en CAM helpt ze daar uiteraard bij.

KPN Mooiste Contact Fonds

Sociaal contact is een eerste levensbehoefte, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt al 10 jaar mensen die zich eenzaam voelen weer in contact met hun omgeving of, wanneer dat waardevol is, met lotgenoten. Dat doet het fonds met impactvolle projecten en de inzet van mensen, middelen en techniek van KPN.

Zakenvrienden van Gemiva

Hét netwerk met winst voor mensen. Dit is het motto van de Zakenvrienden van Gemiva, de business-to-businessclub van de Gemiva-SVG Groep. De club bestaat uit een groep beslissers van ondernemingen. Vanuit en maatschappelijke betrokkenheid willen zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten van de Gemiva-SVG Groep.

Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Team-Nanoek

Als ouders van een 12 jarige dochter met een ongeneeslijke stofwisselingziekte zetten wij ons in om meer bekendheid te geven aan deze ziekten. Zo doen we mee aan de stofwisseltour, ook in 2015. Ons doel: meer bekendheid, onderzoek en liefst genezing van stofwisselingsziekten. Lees meer over onze inzet en motivatie onder Team Nanoek en Nanoek.

Stichting Vrienden van St Jansdal

De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis zelf vallen. Daar waar het ziekenhuis zelf garant staat voor de primaire zorg, voegen de voorzieningen die door de Vrienden financieel ondersteund worden een extra dimensie toe.

Alpe d’HuZes 2016

CAM is de sponsor van het 10 dreamteam van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De zorg voor de patiënt stopt uiteraard niet bij de drempel van het ziekenhuis. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg.

Stichting Vrienden van het Juliana Ziekenhuis

Stichting Vrienden van het JKZ heeft als doel het verblijf van de kinderen in het Juliana KinderZiekenhuis te veraangenamen. Om dit te bereiken organiseren wij diverse (grootschalige) projecten en events waarmee geld of materiaal in natura geworven wordt.

Hagavrienden

Stichting Vrienden HagaZiekenhuis zet zich in voor het bijeenbrengen van gelden door donaties en sponsoring. Dit doet zij voor alle locaties van het HagaZiekenhuis. Met deze gelden – uw donatie – worden projecten gerealiseerd die de patiënten van het HagaZiekenhuis ten goede komen. De projecten verbeteren het welzijn en maken het verblijf prettiger.

Stichting Vrienden van Tergooi

De medewerkers van Tergooi stellen alles in het werk om het verblijf in het ziekenhuis zo plezierig mogelijk te maken. De Stichting Vrienden van Tergooi helpt het ziekenhuis om een aantal belangrijke voorzieningen te realiseren die niet uit het zorgbudget betaald kunnen worden maar wel bijdragen aan een plezierig verblijf.

Gemiva SVG Groep Hundertwasserproject

Met elkaar het verschil kunnen maken voor deze bijzondere mensen. Dat is wat de ‘Club van 1000’ samen doet. Het Hundertwassergebouw kost meer dan een gewoon dagbestedingsonderkomen. Deze extra kosten kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden. Daarom hoopt Swetterhage, locatie van de Gemiva-SVG Groep, dit jaar met een inzamelingsactie de meerkosten bij elkaar te brengen. Pas dan kan worden gestart met de bouw.

Ook vriend van CAM worden? Neem contact op en vraag naar Tom!