Visie op Zorg

In de basis staan de ‘zachte organische’ zorg en de ‘harde mechanische’ ICT ver uit elkaar. Toch hebben zorginstellingen steeds vaker te maken met ‘complexe’ ICT. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, elektronische dossiers en flexibel mobiel werken.

‘Onze ‘ICT als facilitaire dienst’ als visie is hiermee voor de zorgsector geen doorkijk naar de toekomst, maar een actuele noodzaak. Dit om de kwaliteit van ICT-diensten de komende jaren te kunnen waarborgen met beperkte budgetten en met beperkte eigen ICT-kennis.’

Beschikbaarheid & Zorg

De zorgsector is aan het veranderen. Niet de zorgverlener, maar de patiënt staat centraal. Deze veranderingen zijn merkbaar bij alle zorginstellingen. De sterke samenkomst tussen ICT en de dagelijkse zorgverzekering zorgt ervoor dat de 24×7 beschikbaarheid van ICT-systemen een prioriteit wordt. Met enkele tonnen aan omzet per dag is het niet alleen een kwestie van goede patiëntenzorg, maar ook van gezonde bedrijfsvoering.

Beveiliging & Zorg

De zorgsector kent een enorme vlucht in het digitaliseren van medische gegevens, waardoor de bescherming van patiënt privacy een enorm aandachtspunt is. Het opstellen van een correct informatiebeleid (NEN7510) en het implementeren van de daaraan verbonden gedragscodes en protocollen heeft een sterk raakvlak met de ICT-systemen.  De basis bij een goed informatiebeleid ligt nog steeds bij de menselijke kant. Toch kunnen ICT-beveiligingsmaatregelen structureel helpen in het voorkomen en opsporen van bewuste pogingen voor ongeautoriseerde toegang tot patiëntinformatie.

Cloud Computing & Zorg

De zorgsector is als geen andere sector een enorm digitaal informatienetwerk. Aan de ene kant zijn er ICT-systemen tussen organisaties en leveranciers en aan de ander kant mobiele en flexibele toegang tot de ICT-systemen vanuit de medewerkers, die steeds meer in de ‘online’ wereld leven. De behoefte aan een open ICT-architectuur zorgt ook voor veel behoefte aan beveiliging en beschikbaarheid. Cloud technologie kan de zorgsector hierbij helpen door applicaties en data centraal te faciliteren. De data wordt aan de flexibele, mobiele consument gegeven, terwijl er ook gezorgd wordt voor gecontroleerde en beveiligde koppelingen.

Sourcing & Zorg

Doordat de zorgsector hard groeit en snel verandert, is het voor zorgorganisaties vaak een enorme uitdaging om medewerkers optimaal te ondersteunen. Door non-zorg domeinen strategisch uit te besteden kunnen zorginstellingen zich gaan focussen op het faciliteren van de ICT en het optimaliseren van de vraag aan applicaties. Het is essentieel dat deze facilitaire rol binnen de eigen organisatie wordt ingevuld om zo de afstand tussen gebruikersgroepen zo klein mogelijk te maken.

Wilt u in een persoonlijk gesprek van ongeveer 60 minuten onze visie horen? Neem dan contact op en vraag naar Tom.