Applicatie Management

Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen lopen verschillende risico’s in het applicatielandschap. De risico’s doen zich voor op het gebied van technische integratie en security risico’s. De risico’s worden steeds groter omdat het steeds lastiger wordt om alle juiste technische kennis in huis te hebben en omdat de ontwikkelingen op het gebied van techniek en wet en regelgeving razendsnel gaan.

Razendsnelle ontwikkelingen

Al die razendsnelle ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen worstelen met het implementeren van applicaties en het onderhoud daarvan. In veel gevallen sluit een applicatie dan ook niet goed aan bij de huidige IT-infrastructuur en zijn de applicaties vaak heel complex om te integreren in het totale applicatielandschap. Ook is het vaak lastig om technische vragen en vereisten van de applicatieleverancier te vertalen naar benodigdheden in infrastructuur om zo ultiem een inschatting te kunnen maken wat dit betekent voor de begroting van het ziekenhuis of de zorginstelling. Dit alles zorgt ervoor dat er veel tijd geïnvesteerd moet worden in overleggen en een intensieve mail- en documentenstroom zonder dat dit gegarandeerd leidt tot een goed werkende applicatie en tevreden eindgebruikers.

Gelukkig is daar Applicatie Management

Het doel van dit management is om klanten zorgen uit handen te nemen op het gebied van applicatie-integratie en applicatie-onderhoud. Onze klanten kunnen ervan uitgaan dat een applicatie op een juiste manier geïntegreerd wordt in de IT-infrastructuur en op alle momenten goed onderhouden is. De klant hoeft alleen nog functioneel met applicatieontwikkeling en applicatie-gebruik bezig te zijn. De rest wordt voor 100% verzorgt door CAM. Bij CAM zien we applicatie management als de business enabler naar de toekomst. Het doel van CAM is om continuïteit te realiseren doordat we relevant blijven voor de markt waarin we opereren.

Volledige ontzorging

CAM helpt graag bij het optimaal integreren van applicaties in het totale applicatielandschap. Vanuit de historie kennen wij veel applicaties en weten we van veel applicaties de technische ins en outs. Wij zijn daardoor veelal beter dan de klant in staat om het gesprek aan te gaan met de applicatieleverancier. Uiteindelijk levert dit de klant een volledige ontzorging op het gebied van IT op en geeft het de klant zekerheid dat de gewenste functionaliteit op een gecertificeerde manier geleverd kan worden. De klant kan zich nu volledig richten op de regierol en op het inventariseren van functionele wensen/eisen en de implementatie en het onderhoud volledig uitbesteden aan CAM.