Visie

ICT is onmisbaar als middel om de effectiviteit en kwaliteit van de processen binnen uw organisatie te verbeteren. Om maximaal resultaat te bereiken is uw focus nodig op het optimaal faciliteren van applicaties en informatie aan de medewerkers.

Het ontwerpen, bouwen, onderhouden en ontwikkelen van een gedegen en flexibele technische infrastructuur is hierin een essentiële randvoorwaarde, maar geen kerntaak voor uw organisatie.

ICT als dienst

Wij zien ICT als een facilitaire voorziening, waarin het aanbod van functionaliteit en kwaliteit aan gebruikers centraal staat. Dit aanbod (supply) moet doorlopend afgestemd zijn op de dynamische vraag (demand) en kan uitsluitend zuiver worden bepaald door op meerdere niveau’ s structureel aandacht te geven aan de belevingswereld en werkprocessen van uw medewerkers (klanten).

Een facilitaire dienst zal pas succesvol zijn als alle relevante impliciete en expliciete functionele eisen (menukaart), samen met de daaraan verbonden kwaliteitscriteria (KPI’ s) eenduidig zijn afgesproken met de stakeholders in uw organisatie. Vanuit die robuuste basis kiest u strategisch voor volledig behoud van regie en controle over het faciliteren van ICT aan uw gebruikers, terwijl u op tactische overwegingen geschikte technische partners selecteert.

CAM biedt u als kandidaat partner een veilige transitie naar een bewezen Cloud Platform op basis van teaming een Co-Sourcing beheermodel.

 

Cloud ecosysteem

Wij zien het ideale Cloud Platform als een ecosysteem, waarin uw eigen virtuele privé ICT-infrastructuur op basis van schaalbare standaard bouwstenen (Private Cloud) via de “voordeur” eenvoudig en veilig de ontsluiting verzorgt van applicaties en informatie aan gebruikers. Ongeacht de locatie, tijdstip of apparatuur (Personal Cloud) met integrale koppelingen via de “achterdeur” naar Cloud Applicaties – SaaS, Cloud Infrastructuur – IaaS en andere Cloud diensten (Public Cloud).

Op basis van strategische en economische overwegingen kiest u voor eigendom van het platform (Platform on Premisse – Pop) met éénmalige investering en jaarlijkse exploitatie, of voor het huren van het platform (Platform as a Service – PaaS) met maandelijkse betaling op basis van afgenomen capaciteit. Ook een combinatie van beiden is mogelijk.

Binnen het Cloud Platform is er een goed gedefinieerde relatie tussen de functionele vraag (Menukaart en KPI’s), het aanbod (Bouwstenen) en het gebruik van capaciteit (Resources). Hierdoor is het mogelijk om techniek zuiver te scheiden van functionaliteit en het beheer van het Cloud Platform te vereenvoudigen tot heldere functioneel beheerprocedures (Workflows), statusoverzichten (Dashboards) en management informatie (Reports).

Binnen onze visie wordt het technische beheer (support, instandhouding, wijzigingen en ontwikkeling) van het Cloud Platform gericht en effectief uitbesteed binnen een Co-Sourcing model, gebaseerd op een efficiënte samenwerking met uw eigen functionele beheerders.

 

Co-sourcing

Wij zien co-sourcing als het ideale model voor uitbesteding van beheer. Dit model is gebaseerd op een heldere scheiding tussen functioneel en technisch beheer. Uw eigen beheerders krijgen via de workflows, dashboards en reports de volledige functionele controle over de verschillende niveaus van het Cloud Platform. Hiermee kunnen zij hun kostbare tijd en energie primair gaan richten op een optimaal afgestemd aanbod van applicaties en informatie aan gebruikers, inclusief de hiervoor benodigde interactie met de interne stakeholders en de leveranciers van uw bedrijfsapplicaties.

Voor het oplossen van technische vragen en problemen (24×7 support), het doorlopend optimaliseren van de bouwstenen (maintenance), het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigen (change management) en het ontwikkelen en innoveren van de architectuur (platform management) worden uw beheerders in een 1:1 teaming gekoppeld aan vaste tegenhangers bij Cam, waardoor een robuuste vertrouwensbasis ontstaat voor een uiterst effectieve samenwerking.

Uw beheerders worden gekoppeld aan vaste CAM engineers in een 1:1 team voor:

  • Het oplossen van technische vragen en problemen (24×7 support)
  • Het doorlopend optimaliseren van de bouwstenen (maintenance)
  • Het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigingen (change management)
  • Het ontwikkelen en innoveren van de architectuur (platform management)

Op basis van vertrouwen ontstaat er een uiterst effectieve samenwerking.

Juist door de combinatie van partnerschap in de ICT-infrastructuur techniek en het daaraan verbonden technische beheer ontstaat een goed gedefinieerd snijvlak. U behoudt de regie en controle, terwijl CAM u ontzorgt van de complexiteit van techniek, zowel voor de ICT-infrastructuur als het beheer daarvan.

Geïnspireerd en benieuwd wat CAM voor u kan betekenen?

Wilt u in een persoonlijk gesprek samen onderzoeken of de voordelen van

ons platform ook op uw situatie van toepassing kan zijn?

Dan kunt u via de onderstaande button een boodschap achterlaten.

U kunt ook altijd bellen met 030-6005030.

Neem contact op

knp_cam