CAMCUBE als basis voor Mijn Digitale Werkplek

De missie van het St Jansdal is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving’ of heel eenvoudig en gewoon gezegd: ‘je zorgt voor elkaar’. - Ton Hafkamp, Ziekenhuis St Jansdal

Tijdspad
Start medio 2015 en oplevering eind 2015 verlening begin 2018 voor 3 jaar
Platform
Dedicated CAMCUBE platform 2018
Diensten
Co-Sourcing via CAMCUBE|SERVICES (alle modules)
Kerngetallen
1300 Gebruikers, 800 Werkplekken en 120+ Applicaties

Om deze missie zo goed mogelijk in te vullen, wordt vertrouwd op de inzet van deskundige en enthousiaste specialisten, medewerkers en vrijwilligers. Zeker zo belangrijk is een betrouwbare en optimaal werkende ICT-infrastructuur, die te allen tijde beschikbaar is.

De regio waarin het St Jansdal is gevestigd, is geen onbekend terrein voor CAM. Meerdere ziekenhuizen, waaronder de eerder beoogde fusiepartner Isala in Zwolle, behoren tot de klantenkring van CAM. Mede op basis van de goede samenwerking tussen CAM en Isala heeft het St Jansdal CAM gevraagd het project Mijn Digitale Werkplek gestalte te geven. In aanloop naar het project heeft CAM de Datamanagement-omgeving geoptimaliseerd en de Microsoft Exchange-omgeving geïmplementeerd. Het beheer van Mijn Digitale Werkplek wordt door CAM en het St Jansdal gedaan op basis van een co-sourcingsmodel.

De organisatie

Ziekenhuis St Jansdal is geopend in 1987 en ontstaan uit een fusie van drie regionale ziekenhuizen. Het St Jansdal is een middelgroot christelijk ziekenhuis in Harderwijk met ongeveer 1.850 medewerkers, 350 vrijwilligers en 120 specialisten. Het ziekenhuis zet zich in om optimale en professionele zorg te bieden aan de inwoners van de Noordwest Veluwe en een deel van Flevoland. Het St Jansdal biedt een breed pakket aan zorg, doordat nagenoeg alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht.

Bewezen set technische bouwstenen

Hoofd ICT Ton Hafkmap: “In de gesprekken die wij hadden met collega ziekenhuis Isala bleek dat CAM hier al bezig was met het CAMCUBE|MACHINEKAMER en CAMCUBE|WERKPLEK concept. Onze wensen waren de vervanging van Windows XP en Office XP en van Novell en Groupwise, de werkplekstandaardisatie en –virtualisatie, mobiliteit en beveiliging voor iedere gebruiker met behulp van de instellingspas. Het bleek dat deze uitdagingen perfect aansloten bij de oplossingen die Cam biedt. Zo adviseerde CAM ons om te gaan werken vanuit het CAMCUBE|CLOUD platform; een bewezen set van technische bouwstenen die de basis vormt voor een geoptimaliseerde en gevalideerde ICT-omgeving en tevens het project Mijn Digitale Werkplek faciliteert.”

Communicatie is cruciaal

Bij het St Jansdal is het CAMCUBE|WERKPLEK concept uitgerold voor ruim 1.500 gebruikers. Ton: “Een flinke logistieke operatie alleen al als je kijkt naar de hardware. Maar ook qua applicaties hebben we veel werk verzet; er draaien hier meer dan 500 specifieke applicaties en die moeten natuurlijk allemaal werken. Het vereist de nodige voorbereidingen om dat allemaal goed in kaart te brengen. Wij hebben hiervoor een Proof Of Concept gemaakt en een representatieve stakeholdersgroep samengesteld die circa 10% van alle applicaties vertegenwoordigde. Daarmee hadden we 99,9% zekerheid dat ook alle andere applicaties zouden werken.

Los van alles werkend krijgen, betekent Mijn Digitale Werkplek ook investeren in een nieuwe manier van werken. Om alle gebruikers zover te krijgen hebben we veel communicatiemiddelen ingezet en diverse bijeenkomsten georganiseerd. Maar het belangrijkste is om zelf continu fysiek aanwezig te zijn bij de gebruikers. Hiervoor hebben we ook stagiaires ingezet in herkenbare polo’s als lopende vraagbakens. Dat heeft heel goed gewerkt. Ook het uitvragen van gebruikers heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. “Het is prettig om met een partij als CAM samen te werken omdat zij hierin veel ervaring hebben.”

Ton: “Op dit moment zijn we volop bezig met de afronding van Mijn Digitale Werkplek. Wij hebben er bewust voor gekozen om Mijn Digitale Werkplek te laten faciliteren door het CAMCUBE|WERKPLEK concept. De praktijk wijst uit dat gebruikers er enthousiast over zijn. Ze zien heel duidelijk de voordelen van snel kunnen aanloggen en van werkplek kunnen veranderen met behulp van de instellingspas. Ook het beheer hebben we goed geregeld op basis van co-sourcing met CAM. Zij houden zich bezig met de doorontwikkeling van het platform en presenteren twee keer per jaar een update aan ons. Wij kunnen ervoor kiezen om wel of niet mee te gaan in deze update. Op deze manier hoeft het platform niet op een afschrijvingstermijn vervangen te worden, maar kan het tussentijds ‘ververst’ worden op basis van de laatste ontwikkelingen.”

Fundament voor komende ICT-ontwikkelingen

“Het is geweldig om in zorg bezig te zijn met ICT. De zorg staat bekend als een zeer professionele sector waar veiligheid centraal staat en gewerkt wordt volgens strikte protocollen. Zeker nu ICT steeds meer onderdeel gaat uitmaken van de primaire processen binnen de zorg, is het cruciaal dat ook dit perfect is geregeld. Binnen de zorg komen er nog gigantische verandertrajecten aan op het gebied van ICT. Denk aan Het Nieuwe Werken, het overal en altijd kunnen ontsluiten van elektronische patiënteninformatie, maar vooral ook de interactie met patiënten en het op afstand behandelen van patiënten.

Dat is de innovatieslag die we willen en moeten gaan maken. Als je dit allemaal goed wilt doen, is het automatiseren van ‘eilanden’ geen toekomstvaste methode. Je moet toe naar een meer duurzame en integrale oplossing. Die denken wij met het CAMCUBE|WERKPLEK concept gevonden te hebben. Dit concept op basis van bewezen technologie kan voor ons het betrouwbare fundament vormen voor alle ICT-ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten.”