CAMCUBE als basis voor E-health diensten

Vincent van Luling, Meander Medisch Centrum - Het nieuwe Meander Medisch Centrum in Amersfoort is gerealiseerd aan de hand van de principes van ‘healing environment’ met eenpersoonskamers, privacy, veel daglicht en overal zicht op een groene omgeving.

De zorginstelling telt meer dan 100.000 vierkante meter, waarin de patiënt centraal staat en de zorg meer dan uitstekend is. Eind december 2013 werd het ziekenhuis samen met de nieuwe, door CAM geleverde ICT-infrastructuur in gebruik genomen.

CAM is goed ingevoerd in de wensen en behoeften van ambitieuze en innovatieve ziekenhuizen zoals het Meander Medisch Centrum. Meer dan vijftien andere ziekenhuizen behoren tot de vaste klantenkring van CAM. Meander was dan ook geen nieuwe opdrachtgever voor CAM. De samenwerking tussen beide organisaties gaat terug tot 2008. Toch moest CAM zich voor dit ambitieuze project opnieuw bewijzen. Meander wilde immers geen enkel risico nemen bij het leggen van een nieuw en toekomstvast ICT-fundament voor de periode 2014-2018. Logisch dus dat er meerdere partijen werden geconsulteerd. Des te trotser was CAM dat Meander koos voor het CAMCUBE platform om haar ambities waar te maken.

ICT naar de patiënten toe brengen

Vincent van Luling is Director Digital & ICT bij Meander en verantwoordelijk voor alles wat met ICT en het faciliteren en beheren van applicaties te maken heeft. Op dit moment krijgt vooral de component Digital in zijn functiebenaming veel aandacht. Vincent: “Met Digital bedoelen wij onze huidige focus op het ontwikkelen van ICT voor patiënten. Net als bij ICT voor medewerkers staat ook bij onze patiënten de klantgerichtheid centraal. Het ontwikkelen van E-health diensten is hiervan een goed voorbeeld. Waren we de afgelopen twee decennia voornamelijk bezig met het automatiseren van onszelf, nu is het de tijd om ons te richten op de patiënten en ICT naar hen toe te brengen.

Dit doen we onder meer met portals en apps die bijdragen aan het comfort van de patiënt, die zorg op afstand mogelijk maken, die allerhande informatie leveren en verzamelen en die ervoor zorgen dat specialisten voor de komst van de patiënt al vergaand geïnformeerd zijn. In principe zijn de mogelijkheden hiervoor onbegrensd en kunnen we ervoor zorgen dat er nog veel efficiënter gewerkt gaat worden. Een krachtige, betrouwbare en toekomstvaste ICT-infrastructuur is hiervoor cruciaal.”

Van scratch af aan opbouwen

Vincent: “Het mooie van nieuwbouw is dat je ook kunt gaan nadenken over de optimale invulling van je ICT-infrastructuur. Je begint van scratch af aan op te bouwen, dus je kunt het echt helemaal goed doen. Zo’n 3,5 jaar geleden zijn we gaan nadenken over de ICT voor de nieuwbouw. Het uitgangspunt was en is dat we het ziekenhuis op een goed beveiligde en betrouwbare manier met ICT kunnen ondersteunen. Daarbij hebben we gekeken naar de periode 2014-2018.

De ingebruikname viel precies samen met de oplevering van de nieuwbouw. Een ideale situatie! Door nu verder te gaan met het doorontwikkelen van ICT-diensten laten we onze investering nog beter renderen en voegen we direct waarde toe voor de patiënt. Dat is mooi voor Meander, maar ik beschouw het ook als mijn persoonlijke ambitie! Steeds meer mensen maken gebruik van digitale diensten en er ligt een enorme toekomst in het verschiet voor E-health. Als sector doen we daar nog te weinig mee, dus is het nu tijd om stappen te gaan zetten. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor met onze huidige infrastructuur en IT-landschap.”

De best passende propositie

Vincent: “Na een intensieve zoektocht hebben we in 2012 Cam gecontracteerd voor het CAMCUBE platform. In plaats van direct zelf te gaan investeren in nieuwe servers, storage, werkplekken etc. zijn we in dialoog gegaan met diverse marktpartijen en hebben we gezocht naar intensieve interactie en naar de best passende propositie. Dat we al langer met Cam samenwerkten was zeker geen voordeel voor ze. Zo kun je ook afgerekend worden op andere dingen uit het verleden, dan waar je nu op mikt. Meer dan ooit moest Cam zich daarom opnieuw bewijzen. En dat hebben ze gedaan!

Onze visie was dat we een platform af wilden afnemen. Dus niet alles zelf bedenken en ontwerpen, maar een bewezen concept dat zichzelf blijft ontwikkelen in de toekomst. Daarbij moest de oplossing toekomstvast zijn. De CAMCUBE voldoet hieraan. Elk jaar komen er nieuwe releases, waar we overigens niet altijd op in hoeven te tekenen. Zo kunnen we borgen en waarmaken dat we steeds weer de beschikking hebben over een vitale infrastructuur tot en met 2018, zowel intern en extern. Daarnaast sprak het co-sourcingsmodel ons aan; samen verantwoordelijkheid nemen.

Tot slot, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, was het vertrouwen. Wij moesten verhuizen uitfaseren en konden ons geen risico’s permitteren. De relatie moest dus bestendig genoeg zijn om pieken en dalen op te vangen. Er was heel veel interactie en we hebben elkaar flink uitgedaagd in het aanschaftraject. Zo hebben we het vertrouwen en de samenwerking heel goed kunnen toetsen.”

Meer weten over de CAMCUBE? Neem even contact op!