CAMCUBE

De CAMCUBE is een virtuele privé ICT-infrastructuur die te koop en te huur is. Het platform levert op een flexibele manier de benodigde virtuele resources aan uw applicaties. Deze worden vervolgens via een sterk gecontroleerde ingang aan alle applicaties toegevoegd, ongeacht locatie, verbinding, tijdstip of apparaat.

De CAMCUBE zorgt voor een hoogwaardige en veilige centrale huisvesting van alle applicaties en de daaraan verbonden informatie. Het platform is gebaseerd op een moderne active/active datacenter architectuur. Voor uw gebruikers betekent het platform vrijheid, mobiliteit en vooral flexibiliteit. Voor alle taken, in uiteenlopende omstandigheden, kan voor het meest passende device gekozen worden: Bureau PC, Notebook, Tablet of een Smartphone.

Kenmerkend voor CAMCUBE is ook dat 100% van de applicaties en informatie altijd gecontroleerd wordt en veilig wordt opengesteld vanuit uw eigen privé platform. U behoudt daarmee de volledige controle en regie over uw informatisering, terwijl u de automatisering gericht toevertrouwt aan een bewezen Cloud Platform Provider. Het platform heeft een zwaarbeveiligde en gecontroleerde toegang tot het internet met dedicated VPN-koppelingen naar vertrouwde externe partners. Zo is de kwaliteit en veiligheid van de CAMCUBE geborgd met een ISO9001:2015, NEN7510:2011 en ISO 27001:2013 certificering.

Indien een onderdeel van de CAMCUBE een storing heeft of niet meer voldoet aan de vastgelegde kwaliteitsafspraken (KPI Matrix), dan melden de daartoe geautoriseerde beheerders van uw organisatie een RfS-ticket aan bij Platform Support Services. Bij het constateren van incidenten vanuit de monitoring zal Platform Support Services een RfS-ticket aanmaken en uw Platform Beheerder op de hoogte brengen wanneer het incident een classificatieniveau #1 of #2 heeft.

Een vaste Platform Consultant is altijd beschikbaar voor de vertaling van de functionele businessvragen naar de technische oplossingen die worden aangeboden vanuit de CAMCUBE. In deze rol zal gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven ten aanzien van functionaliteiten en technische (on)mogelijkheden.

Meer weten over de CAMCUBE? Neem contact op en vraag naar Nico Molenbeek.